A

 

Accountability

Felelősségre Vonhatóság. A vállalatok esetén az adott szervezet által meghozott döntések felelősségének elfogadása és felvállalása a menedzsment részéről. Ehhez hozzátartozik az a kötelesség, hogy a vezetés részletesen jelenti a döntések és lépések hatásait, illetve indokait, és ezekben felvállalja az ezekhez fűződő eredmények felelősségét.

  

 

B

 

Biodiversity

Biodiverzitás. A Föld teljes ökoszférájában lévő élő organizmusok teljes mennyisége és változékonysága, belelértve a helyi ökoszisztémák, a fajok és a genetikai rendszerek diverzitását.

 

Biofuel

Bioüzemanyag. Olyan üzemanyag, amely kizárólag organikus alapanyagokból áll össze, amelyek nem fosszilis energiahordozókból lett kinyerve, mint például a kőolaj, vagy szén. Tipikus bioüzemanyagot jelentenek az etanol, vagy a biodízel.

 

Biomass

Biomassza. Biológiai oldalról származó, nem fosszilis alapanyag, amely megújuló energiaforrás által képződött. Ide tartoznak például az erdőgazdálkodásból származó maradvány, a mezőgazdaságból megmaradt termés és szemét, fa és fahulladék, állati maradványok, vizinövények, közösségi és ipari szemét.

 

Boreal forest

Boreális erdők. Az öt megmaradt, relatíve érintetlen erdei ökoszisztémák egyike. Teljes mérete Kanada területének 58%-át fedi le, és Yukon territóriumától egésszen Új-funlandig terjed. A globális madárállomány 30%-nak szolgál tenyésztési előhelyéül.

  

 

C

 

Carbon emissions

Széndioxid-kibocsátás. A Széndioxid, vagyis CO2, amely egy üvegházhatású gáz kibocsátásnak mennyisége adott idő alatt.

 

Carbon neutral

Széndioxid-függetlenség. Az a pont, amikortól egy adott szervezet tevékenységének teljes széndioxid kibocsátása vagy nulla, vagy – mivel az előbbi a gyakorlatban nehezen megvalósítható egyelőre – befektetések révén a meglévő kibocsátás ellensúlyozása történik. Ez egyrészt kibocsátás csökkentéssel (például elektromos autók használata, újabb égők alkalmazása), másrészt a meglévő kibocsátással megegyező pozitív hatású megújuló energiába történő invesztívióval (pl. szélenergia) valósítható meg.

 

Climate change

Klímaváltozás. Hosszútávra szóló, tartós emelkedő változás a globális átlaghőmérsékletben és időjárásban. Még pontosabban a Föld atmoszférájának melegedése, amely a fosszilis energiahordozók és az erdőírtás következében az emberi aktivitás eredménye. Globális felmelegedésként is emlegetik.

 

Corporate governance

Felelős Vállalatirányítás. Azon eljárások és vállalások összessége, amely a vállalat irányítását oly módon szabályozza, hogy az valamennyi érintett, stakeholder és általában a társadalom számára fait, átlátható működésével tisztességes helyzetet teremt mindenki számára.

 

Corporate social responsibility (CSR)

Vállalati Felelősségvállalás. Azzal kapcsolatos kötezettségek vállalása, amely egy profitorientált vállalat pozitív társadalmi és környezeti hatásának szándékára irányul. Ennek lényege szerint a vállalatoknak nemcsak a tulajdonosok, hanem valamennyi stakeholder érdekeit szem előtt kell tartani, valamennyi üzleti folyamata során.

 

  

D

 

Divestment

Befektetések kivonása. Az SRI filozófiát követve annak a gyakorlata, hogy (jellemzően intézményi) befektetők eladják azon értékpapírjaikat, amelyek gyengén teljesítenek az ESG elemzésekben. Ennek oka lehet az, hogy egy korábban magasan teljesítő cég társadalmi és környezeti hatása romlott, de még gyakrabban fordul elő alapvetően nem SRI alapon döntő befektetőknél, amelyek igyekeznek az új, felelősségteljesebb döntési szempontokat bevezetni.

  

 

E

 

Ecological footprint

Ökológiai lábnyom. Annak aránya, hogy egy embernek, szervezetnek, vállalatnak, országnak, és az egész emberiségnek a tevékenysége miatt arányosan hány Föld bolygóra lenne szükség a természeti erőforrások (pl. víz, termőföld, stb.) felhasználása szempontjából. Például ha a bolygó minden lakosa úgy élne, mint egy átlagos Egyesült Államokbéli állampolgár, akkor közel 10 Földre lenne szükség, hogy az igényeket kielégítsük, a ma felhasznált technológiák és termélési-ellátási folyamatok mellett.

 

Emissions

Kibocsátás. Az SRI témakörben azon gázok és anyagok esetén használják, amelyeknek a környezetre káros hatásuk van, így ide tartozik a széndioxid, kémiai anyagok, egyéb homogén jellegű káros anyag, amely az ipari tevékenység melléktermékeként jelenik meg.

 

Environmental, social and governance (ESG)

Környezeti, Társadalmi és Vállalatirányítási elemzés. Az ESG azon elemzéseknek a gyűjtőfogalma, amely az említett három fő terület analízise által azt értékeli ki, hogy egy vállalat mennyire felel meg az SRI alapelveknek.

 

  

G

 

Greenhouse gas

Üvegházhatású gáz. Olyan gázok, amelyek a Nap által a földre érkező hőt „bezárhatják” a Föld atmoszférájába, ezáltal üvegházhatást kiváltva. Az üvegházhatású gázok közé tartozik az ózon, metán, dinitrogén-oxid, széndioxid, és a klorofluorkarbonok.

  

 

H

 

Human rights policy

Emberi jogi irányelvek. Olyan vállalati elvek és vállalások összessége, mely azt hivatott szolgálni, hogy a társaság miként szeretné elérni a munkavállalók és beszállítók emberi jogainak maradéktalan érvényesülését.

  

 

I

 

Impact investing

Olyan közvetlen, jellemzően reálbefektetések, amely egy adott célpontra öszpontosít és a szándék kifejezetten az, hogy pozitív társadalmi vagy környezetvédelmi hatást érjen el. Tipikusan valamilyen helyi közösség megsegítését irányozza elő.

 

 

K

 

Key Performance Indicator (KPI)

Kulcsindikátor. Olyan mutatószám, amely egy vállalat teljesítményét mutatja meg egy területen. 

 

  

  

N

 

Non-governmental organizations (NGO)

Nem állami közhasznú szervezet, alapítvány. Olyan magánszektor által finanszírozott társadalmi, kulturális, jogi, vagy környezetvédelmi célokat szolgáló civil entitás, amelynek nem célja profit elérése. 

 

 

O

 

Organic food

Organikus élelmiszer. Olyan mezőgazdasági termelésben előállított élelmiszer, ahol a folyamatok során a környezetvédelmre és a helyi biodiverzitásra fokozott figyelmet fordítanak, valamint nem használnak műtrágyát, növényvédőszereket, és a feldolgozás során adalékanyagokat.

 

 

R

 

Renewable energy

Megújuló energia. Olyan energiaforrás, vagy előállítási mód, ahol a bemeneti tényezők mennyisége nem korlátozott, és azok felhasználása nem meríti ki a Föld készleteit. Így megújulónak számít a szél-, nap-, vagy geotermikus energia egyaránt, de nem számítanak annak a fosszilis energiahordozók.

 

  

S

 

Socially responsible investing (SRI)

Társadalom- és Környezettudatos Befektetések. További információ itt érhető el.

 

Social Business

Olyan nyereséget, vagy legalább nullszaldót elérni kívánó vállalat, amely valamilyen társadalmi célt, leginkább a szegény rétegek felemelkedését tűzi ki fő vagy kizárólagos célként. Osztalékot nem fizet, a tulajdonosok csak a befektetett pénzüket, esetleg minimális nyereséget tehetnek zsebre. A cég a profitot visszaforgatja a további fejlesztésekbe, így ha jól működik, teljesen önfenntartó. 

 

Solar Thermal Energy (STE)

Naphőerőmű. A naphőerőmű a naperőmű egyik fajtája, olyan hőerőmű, amely a nap hőjével fejleszt forró gőzt vagy gázt és ezt például turbinák segítségével alakítja elektromos árammá.

 

Stakeholder

Résztvevő. Az SRI filozófia esetén nemcsak a részvénytulajdonosok, hanem a vállalat sikerében érdekelt, illetve az attól függő valamennyi fél, jogi és természetes személy szempontjait figyelembe kell venni. A teljesség igénye nélkül idetartoznak a munkavállalók, beszállítók, vásárlók, hitelezők, és a tevékenységben érintett helyi közösségek lakossága.

 

Sustainability

Fenntarthatóság. Az ESG elemzésen belül elsősorban a Környezetvédelem kapcsán fontos tényező. Valamennyi vállalat alapanyagokat, erőforrásokat használ fel, termékeket és/vagy szolgáltatásokat állít elő, illetve a tevékenysége következtében melléktermékek is keletkeznek. Egy teljes mértékben fenntartható tevékenységet végző szervezet képes arra, hogy a termékek és a melléktermékek visszaforgathatóak legyenek az alapanyagok, erőforrások közé, vagy képes ezeket úgy kiváltani, hogy ehhez nincs szükség többlet erőforrásokra. Másképpen megfogalmazva: a szükséges erőforrások vagy végtelenek, vagy kipótolhatóak, visszaforgathatóak.

  

 

T

 

Transparency

Transzparencia, átláthatóság. Azt mutatja meg, hogy egy vállalat működése a stakeholder-ek és a nyilvánosság számára mennyire átlátható, és ezáltal mennyire hitelesen tudja képviselni az SRI szempontok megvalósulását.